Afspraak maken – Tandartspraktijk Beuker – Naarden

Afspraak maken

Afspraak maken

In onze praktijk kunt u terecht op afspraak. Onze patiënten kunnen meestal snel terecht voor een controle. Bij een periodieke controle bekijken we de status van uw gebit en beoordelen of extra behandeling noodzakelijk is.

Nieuwe patiënten zenden we een inschrijfformulier toe maar ook aanmelding online is mogelijk .  Tevens is bijgevoegd een medisch anamneseformulier zodat we goed op de hoogte zijn van uw medische situatie. Deze wordt ook tijdens  het eerste bezoek met u doorgenomen.

Bellen voor een afspraak kan tijdens onze openingstijden.

Spoedbehandelingen voeren we zo veel mogelijk op dezelfde dag uit. Of we nemen noodmaatregelen zodat u pijnvrij bent tot de daadwerkelijke behandeling plaatsvindt.

In overleg met u zorgen we ervoor dat de verschillende behandelingen zo veel mogelijk op elkaar aansluiten. Wij houden daarbij rekening met uw wensen en uw beschikbare tijd.

NIET NAKOMEN VAN EEN AFSPRAAK

In geval van verhindering wordt u verzocht daarvan 2 werkdagen van tevoren telefonisch een bericht te geven, anders zien wij ons genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

ONZE SMS – EN EMAILSERVICE

Minimaal 3 dagen voor uw afspraak ontvangt u van ons een e-mail, een sms of allebei om u aan de afspraak te herinneren. U kunt dit dan ook zien als een extra geheugensteuntje. Met deze service kunt u er ook voor zorgen dat u, indien nodig, uw afspraak op tijd annuleert.
De SMS-service is bedoeld als extra geheugensteuntje voor de patiënt. De patiënt kan aan onze SMS-service nadrukkelijk geen enkel recht ontlenen of claimen dat hij deze niet of te laat heeft ontvangen. Het niet of te laat ontvangen van een herinnering per SMS ontslaat de patiënt niet van zijn plicht tot nakoming van een afspraak.

Hoe hoog zijn de kosten?

Tandartspraktijk Beuker berekent de kosten van de behandeling door aan u. Dit is conform de richtlijnen van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).

Waarom berekenen wij deze kosten?

Wanneer u niet aanwezig bent, staat een behandelkamer leeg. Dat vinden wij wij zonde en dat kost ons geld. Er staat namelijk een team klaar, bestaande uit de mondhygiëniste of de tandarts en de tandartsassistent. Deze mensen kunnen op dat moment geen zorg verlenen. Om deze reden zijn wij genoodzaakt deze kosten bij u door te berekenen.